Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

Administratorem danych osobowych jest Ryszard Gnus tel. 601 566 644, e-mail: pieczarkamamoc@gmail.com zwany dalej Pieczarka Ma Moc.

 Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów przez Pieczarka Ma Moc:

 • w celu zawarcia umowy: art. 6 ust 1 pkt b) Rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) , czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • w celu wysłania newslettera : art. 6 ust 1 pkt a) RODO, czyli zgoda

 • w celach marketingowych: art. 6 ust 1 pkt f) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane oraz okres ewentualnych roszczeń, tj. okres 3 lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta, a w przypadku udzielenia zgody - do czasu jej cofnięcia.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wskazany w zdaniu poprzednim, chyba że obowiązek dłuższego okresu ich przechowywania został określony we właściwych przepisach prawnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem gromadzone dane osobowe Pieczarka Ma Moc może udostępniać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Pieczarka Ma Moc (np. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmom świadczącym usługi serwisowe i wspierające działalność strony pieczarkamamoc.pl, jak również podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze), a także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym.

Osobom, których dane zostały zebrane przysługuje, na warunkach określonych w RODO:

 • prawo dostępu do treści danych,

 • prawo żądania od Pieczarka Ma Moc sprostowania,

 • żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania celów, o których mowa w pkt. 32.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Pieczarka Ma Moc nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawniona firma do zarządzania stroną.

 Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 Strona nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 Nasza strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszej strony internetowej. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,

 • ostatnio oglądanych materiałów,

 • gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do spersonalizowanych reklam, co obejmuje tagi remarketingowe i tagi konwersji (m.in. Google Ads). 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej pieczarkamamoc.pl zamieszczamy link prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres pieczarkamamoc@gmail.com